Juurdepääsetavus

Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkond e-MTA (edaspidi veebileht) on ehitatud ja koostatud nii, et see vastaks Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardile EN 301 549 ja WCAG 2.1 AA juurdepääsetavuse suunistele. See tähendab, et on kasutatud teatud tehnilisi vahendeid ja sisu koostamise põhimõtteid, mis aitavad veebilehe sisu tarbida nägemis-, kuulmis-, füüsilise, kõne-, tunnetuslike, keele-, õppimis- ja neuroloogiliste puudustega kasutajatel.

Lisaks on Teil võimalik infole juurdepääsetavust parandada oma arvutit brauseri- ja operatsioonisüsteemi tasemel seadistades. Alljärgnevalt anname ülevaate põhilistest abivahenditest.

Põhjalikum samateemaline eestikeelne juhend on kättesaadav Eesti Pimedate Liidu kodulehel. Sageli esinevatele tehnilistele küsimustele võib vastuseid leida ka AbilityNet'i ingliskeelsest juhendist.

Klaviatuuriga navigeerimine

Sellel veebilehel on lisaks hiirele võimalik navigeerida ka klaviatuuri abil. Navigatsioon toimub TAB-klahviga. Iga vajutusega liigub fookus järgmisele elemendile. Hetkel aktiivset elementi märgib värvimuutus ja kastike selle ümber. Fookuses oleva lingi aktiveerimiseks tuleb vajutada klahvi ENTER.

Sisu suurendamine

Veebilehitsejad

Sisu suurendamiseks soovitame esmalt kasutada veebilehitsejale sisseehitatud funktsionaalsust.

Kõikides populaarsetes veebilehitsejates on võimalik lehte suurendada ja vähendada, kui hoida all klahvi CTRL (OS X operatsioonisüsteemis klahvi CMD) ja samal ajal vajutada kas klahvi + või -.

Teine võimalus on kasutada hiirt, hoides all klahvi CTRL ja samal ajal liigutades hiire kerimisrulli. Tagasi normaalsuurusesse saab, kui vajutada samaaegselt klahvidele CTRL ja 0.

Eraldiseisvad programmid

Kõik enamlevinud operatsioonisüsteemid sisaldavad seadeid ekraanil esitatava sisu suurendamiseks.

Windows 7 ja uuemates operatsioonisüsteemides leiate programmi nimega Magnifier, mille avamiseks vajutage all vasakul START-menüü nupule, trükkige Magnifier (piisab juba mõnest esimesest tähest) ja vajutage klahvi ENTER. Avaneb väike aken, milles on kõik on suurendatult. Vaikimisi jälgib programm hiire kursori asukohta.

Apple'i arvutitel tuleb suurendamise kasutamiseks navigeerida järgnevalt: Apple'i menüü – System PreferencesAccessibility (või Universal Access) – Zoom.

Veebilehitseja laiendused

Veebilehitsejate jaoks on olemas suurendamist võimaldavad laiendused, mis täiendavad veebilehitseja olemasolevat funktsionaalsust. Näiteks Firefoxi ja Chrome’i jaoks on olemas laiendus Zoom Page WE, mis lubab suurendada nii kogu lehte kui ka ainult teksti.

Ekraanilugeja kasutamine

Ekraanilugeja on programm, mis üritab arvutiekraanil kujutatavat interpreteerida ja teistes vormides edasi anda – näiteks helidena, audiokommentaarina. Eelkõige on see abivahend vaegnägijate jaoks.

Sellel veebilehel esitatud sisu on loodud vastavalt ekraanilugejatele arusaadavatele standarditele ja nii, et igat tüüpi visuaalset sisu on teises vormis võimalik taasesitada. Näiteks on piltidel küljes tekstilised kirjeldused, videote all on kirjeldused videopildis toimuva kohta, struktuursete elementide paigutus ja järjekord arvestab ekraanilugeja liikumist ekraanil ning võimaldab infot tarbida loogilises järjekorras.

Valik populaarseid ekraanilugejaid:

 • JAWS (Windows, tasuline)
 • VoiceOver (OS X-i sisseehitatud, tasuta)
 • NVDA (Windows, tasuta)
 • Narrator (Windowsi sisseehitatud, tasuta)

Maksu- ja Tolliameti eesmärk on hoida veebileht vastavuses avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega. Ligipääsetavuse teatis kirjeldab veebilehe vastavust ligipääsetavusenõuetele.

Kui veebilehele ligipääsetavusega on probleeme, siis palun pöörduge teatise lõpus (peatükis "Tagasiside") olevatel kontaktidel.

Nõuetele vastavuse olek

Maksu- ja Tolliameti veebileht vastab osaliselt ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega

 1. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 9.2.4.1 Bypass blocks, kuna kõikidel alamlehtedel puudub ülehüppamislink. Alternatiivina on võimalik fookuse seadmisel ebavajalik info läbida TAB-klahviga.
  Vastav funktsionaalsus lisatakse etapiliselt kõigile alamlehtedele, alustades enimkasutatavatest teenustest.
 2. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 9.4.1.1 Parsing, sest mõnel alamlehel esineb mittevalideeruvat lähtekoodi.
  Vead on parandamisel ja üldjuhul ei häiri lehtede kasutamist oluliselt.
 3. Veebileht on osaliselt mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 9.1.4.3 Contrast (minimum), sest veebilehel võib esineda sisu, mis ei vasta miinimumkontrastsusele 4.5:1 või suurte tekstide (tähemärgi suurusega alates 18 pikslit või rasvases kirjas 14 pikslit) puhul kontrastsusele 3:1.
  Viga parandatakse järk-järgult alamlehtede visuaali uuendamise käigus.
 4. Veebileht on osaliselt mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 9.3.1.1 Language of page, sest esineb alamlehti, kus keeletähis pole lähtekoodis korrektne või puudub.
  Viga parandatakse alamlehtedel etapiliselt teenuste alamlehtede arenduse käigus.
 5. Veebileht on osaliselt mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõuetele 9.1.3.1 Info and relationships, 9.1.3.2 Meaningful sequence, 9.2.4.4 Link purpose (in context), 9.3.1.1 Language of page, 9.4.1.2 Name, role, value ja 9.4.1.3 Status messages, kuna esineb alamlehti, millel olevate elementide sisu ei loe ekraanilugeja ootuspäraselt.
  Vead parandatakse järk-järgult teenuslehtede arenduse käigus.
 6. Veebileht on osaliselt mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõuetele 9.2.1.1 Keyboard ja 9.2.4.7 Focus visible, kuna esineb alamlehti, kus fookusstiil ei liigu korrapäraselt TAB-klahviga vasakult paremale või ülevalt alla, fookustades kõiki elemente oma teekonnal.
  Viga parandatakse alamlehtedel etapiliselt, alustades enimkasutatavatest teenustest.
 7. Veebileht on osaliselt mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 9.1.4.1 Use of colour, sest esineb üksikuid alamlehti, kus linkide stiil ei ole piisavalt eristuv ülejäänud sisust.
  Tegemist on üksikute vigadega, mis ei häiri lehtede kasutamist oluliselt.
 8. Veebileht on osaliselt mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 9.3.3.3 Error suggestion, sest esineb üksikuid alamlehti, kus veateated ei selgita kasutajatele, kuidas viga parandada.
  Tegemist on üksikute vigadega, mis ei häiri lehtede kasutamist oluliselt.

Allpool loetletud sisule ja funktsioonidele rakendub ebaproportsionaalne koormus

 1. Veebileht on mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõudele 11.7 User preferences, kuna kogu veebilehe sisu muutmine brauseri seadistuste kaudu on ebamõistlik. Mittevastavuse kohaselt ei ole kasutajal võimalik brauseri seadistuste kaudu muuta veebilehe kirja suurust, värvust ega fonti, kuna selle tulemusena oleks kasutajal sisu mõistmine raskendatud.
  Alternatiivina on kasutajal võimalik veebilehe sisu suurendada klaviatuuriklahvidega CTRL ja + ning vähendada klahvidega CTRL ja -. Kasutades klahve CTRL ja 0 saab lehe sisu ennistada vaikimisi suurusele. Teine võimalus sisu suurendamiseks või vähendamiseks on hoida all klahvi CTRL ja kerida samal ajal hiire kerimisrulli üles (suurendamiseks) või alla (vähendamiseks).
 2. Veebileht on osaliselt mittevastav Euroopa Liidu digiligipääsetavuse standardi EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) nõude 9.6 WCAG conformance requirements esimesele punktile. Nõude täitmine eeldab täielikku vastavust WCAG 2.1 AA taseme juurdepääsetavuse suunistele, sõltudes seega viidatud mittevastavuste lahendamisest kõigil alamlehtedel.
  Seda ei ole võimalik eraldiseisvalt lahendada. Selle nõude ülejäänud neljale punktile on veebileht vastav.

Teatise koostamine

Ligipääsetavuse teatis on koostatud nii enesehindamise kui ka välispartneri Trinidad Wiseman poolt läbi viidud hindamise põhjal.

Tagasiside

Parandame pidevalt veebilehe ligipääsetavust. Kui soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud Teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allolevate kontaktide kaudu.

E-post: emta@emta.ee

E-MTA: valige menüüst Suhtlus – Kirjavahetus ja vajutage nupule "Uus kiri", kirja teemaks valige "E-teenused"

Telefon: 880 0811

Vastame Teile esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul.

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse järelevalvet teostab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Veebileht: www.ttja.ee

E-post: info@ttja.ee

Telefon: 667 2000