Võlapäring

Kui isikul on maksuvõlg või esitamata deklaratsioon(id), siis kuvatakse võlapäringu tulemusena:

  • Maksu- ja Tolliameti poolt sissenõutavad tähtpäevaks tasumata nõuded (v.a. arvestuslik intress), mille avalikustamine on seaduse alusel lubatud;
  • isiku esitamata deklaratsioonide loetelu;
  • võlasumma nõude liikide lõikes;
  • võla vaidlustatud ja/või tasumisgraafikus olev osa;
  • vanima tasumata nõude tasumise tähtpäev.